Vulnerability Assessment Services

Wyneyes ออกเสียงว่า "วายอาย" เป็นบริการเฝ้าระวัง ประเมินความเสี่ยงต่อโปรแกรมเรียกค่าไถ่ Ransomware เพื่อแจ้งเตือนให้กับองค์กรได้รู้ทันสถานการณ์

ตรวจสอบการพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ เครื่องแม่ข่าย และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
เพื่อการตรวจสอบอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม และอุปกรณ์สื่อสารผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต

อุตสาหกรรมยุคใหม่ ข้อมูลมีความสำคัญ การต่อเนื่องการให้บริการ และการค้นหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นบนอุปกรณ์ เป็นหน้าที่ของบริการ Wyneyes

Monitor availability

เฝ้าระวังอุปกรณ์ IoT,IIoT,CCTV,Devices และเว็บแอพลิเคชั่นที่ใช้งาน API, Web Services ที่สำคัญของธุรกิจ

Vulnerability Assessment

ค้นหา Port Services ที่เปิดเกิดความจำเป็น ช่องโหว่ในระดับแอพลิเคชั่นที่มีระดับความเสี่ยง สูง กลางและต่ำ ตามค่า CVSS และค่า CVE ตามมาตราฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล

Report

รายงานความเสี่ยงภัยที่เกิดจากโปรแกรมเรียกค่าไถ่ และช่องโหว่บนเครื่องแม่ข่ายในองค์กร

SLA maintenance & Alert

แจ้งเตือนภัยเมื่อพบความเสี่ยงระดับสูงที่มีโอกาสเกิด Ransowmare monitoring

เฝ้าระวัง
แอพลิเคชั่น API, JSON และ Web Services ที่ใช้บริหารจัดการในโรงงานอุตสาหกรรมในยุค 4.0 

ประเมินความเสี่ยง

ตรวจหาช่องโหว่ ที่พบความเสี่ยงจากโปรแกรมเรียกค่าไถ่ Ransomware 

ออกรายงาน

รับการแจ้งเตือนจากแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามได้ทุกเมื่อที่บริการของคุณออฟไลน์

แจ้งเตือน

ผ่าน Line chat และระบบสื่อสารช่องทางอื่นเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น

Privacy Notices for CCTV
การประกาศการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในที่สาธารณะ เพื่อทำตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA 

ตรวจสอบอุปกรณ์ของคุณให้พร้อมใช้งาน

เราสามารถเฝ้าระวังอุปกรณ์ Industrial IoT Converter และ 5G Industrial​ Router รวมถึงกล้องวงจรปิด เพื่อส่งข้อมูล ตรวจสอบ แจ้งเตือน และ ออกรายงาน กลับมาบนบริการ Cloud เพื่อตอบสนองกับการทำงานในโลกอุตสาหกรรม 4.0

Privacy Notices for PDPA

 มีการแจ้งบอกอุปกรณ์ CCTV ที่ติดตั้งทำตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีมาตราฐานความปลอดภัยตามแนวทางปฏิบัติของวิศวกรรมสถาน วสท. 

รับการแจ้งเตือนเมื่อระบบมีปัญหา

RESTful API

ให้ Wyneyes  ตรวจสอบบริการ API Services สามารถตรวจสอบการ Uptime IoT check

Centralization monitoring
โดยสามารถเฝ้าระวังผ่านหน้าจอกลางเพื่อดูภาพของโรงงาน,บริษัท และธุรกิจในยุคใหม่ของคุณให้มีความพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ

Service Monitoring

ประโยชน์ที่ได้รับ
– ตรวจสอบอุปกรณ์ถึงสถานการณ์การใช้งาน
– แจ้งเตือนหากอุปกรณ์ไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ
– สถิติข้อมูล Day/Month/Year
– รายงานและการแสดงผลแบบ Real time
– ประเมินความเสี่ยงหาช่องโหว่ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์
– รายงานผลการเปิดพอร์ตบริการ (Port Services) ของอุปกรณ์ที่เปิดและแสดงถึงความเสี่ยงที่พบ
– รายงานซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นที่เกิดขึ้นในเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาเพื่อจัดเก็บเป็นประวัติข้อมูลและการตรวจเทียบค่าช่องโหว่ต่อไป
– ประเมินความเสี่ยงที่มีโอกาสติด Ransomware บนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ และแอพพลิเคชั่น

services

Ransomware Assessment

การประเมินว่าองค์กรของคุณมีความเสี่ยง และมีโอกาสติดเชื้อจากโปรแกรมเรียกค่าไถ่ หรือ Ransomware เพียงใด

กรณีศึกษาจากอุปกรณ์ไม้กั้น จอดรถโดยไม่ต้องแลกบัตร อุปกรณ์ไม้กั้น และ Server ที่ใช้ AI จดจำทะเบียนรถ Wyneyes มีส่วนในการตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน

GET STARTED NOW

Wyneyes

ได้รับการสนับสนุนจาก สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์
ย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า CIPAT และทีมงาน SRAN พัฒนาโปรแกรมนี้ขึ้น

สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ CIPAT 

Address:

สมาคมตั้งอยู่ที่ เลขที่ 48/6 หมู่ 1 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

Phone:

0837809333

Follow us: